VIDĒJĀ SPIEDIENA TVAIKA ĢENERATORS

VP 3G

-Tvaika katls ir izstrādāts vidējā spiediena tvaika ražošanai ar kompaktu tērauda konstrukciju, ar kurtuvi zem spiediena un augstu lietderības koeficientu.

-Tiek piegādāts gatavā veidā ar strūklas degli šķidrā vai gāzes degvielā.

-Kurtuve ar trim dūmgāzu plūsmām, sadegšanas kamera ar atdzesētu izturīgu plāksni, kuras izmērs tiek pieskaņots zemas siltuma slodzes nodrošināšanai.

-Standarta aprēķina spiediens 12 bar, 15 bar (pēc pieprasījuma tiek nodrošināts augstāks spiediens).

-Tvaika ražīgums (12 bar) no 0,7 līdz 4 t/h.

-Liela izmēra iztvaikošanas kamera ar lielu sildvirsmas platību augstas kvalitātes piesātināta tvaika izstrādei.

-Deglis tiek nostiprināts uz ankera plāksnes.

-Caurules notīrīšana pa priekšējām un aizmugurējām durvīm.

-Iespēja piekļūt kurtuvei caur noņemamu lūku aizmugurējā daļā.

-Apkārtējā vidē siltuma zudumi ierobežojas ar augsti blīvu minerālvates slāni uz katla korpusa.

-Ūdens padeves kontūras pārbaude notiek, izmantojot ovālu inspicēšanas lūku.