PĀRKARSĒTS ŪDENS KATLS AR TRIM DŪMVADIEM

PREX Q ASL

-Pārsildīta ūdens ģenerators ar augstu energoefektivitāti, kas darbojas zem spiediena. Gatavs darbam ar strūklu degli šķidrā vai gāzes degvielā. Krāsns ar liesmu un sadegšanas kameru ar dzesējamo plātni, kuras izmērs nodrošina zemas sildīšanas slodzes.