VAPOPREX 3GN (4500 - 15000)

TVAIKA KATLS PĀRKARSĒTA TVAIKA RAŽOŠANAI AR VIDĒJO SPIEDIENU

VAPOPREX 3GN (4500 - 15000)

-Tvaika katls ir izstrādāts vidējā spiediena tvaika ražošanai ar kompaktu tērauda konstrukciju, ar kurtuvi zem spiediena un augstu lietderības koeficientu.

-Tiek piegādāts gatavā veidā ar strūklas degli šķidrā vai gāzes degvielā.

-Kurtuve ar trim dūmgāzu plūsmām, sadegšanas kamera ar atdzesētu izturīgu plāksni, kuras izmērs tiek pieskaņots zemas siltuma slodzes nodrošināšanai.

-Standarta aprēķina spiediens 12 bar, 15 bar (pēc pieprasījuma tiek nodrošināts augstāks spiediens).

-Tvaika ražīgums (12 bar) no 2,15 līdz 28 t/h.

-Liela izmēra iztvaikošanas kamera ar lielu sildvirsmas platību augstas kvalitātes piesātināta tvaika izstrādei.

-Sadegšanas kamera ir pastiprināta ar Ω-veida vai ķīļveida kompensatoriem.

-Deglis tiek nostiprināts uz ankera plāksnes.

-Caurules deļi var notīrīt, nenoņemot degļi, parasti atverot divas priekšējās un divas aizmugurējās durvis. Iespēja piekļūt kurtuvei, noņemot apšuvuma aizmugurējo plāksni.

-Apkārtējā vidē siltuma zudumi ierobežojas ar augsti blīvu minerālvates attiecīgo izolācijas slāni uz katla korpusa.

-Ūdens padeves kontūras pārbaude notiek, izmantojot ovālu līdi un lūku. Apaļā lūka tiek paredzēta kurtuves piekļuvei, izmantojot aizmugurējo dūmu kameru. Papildus tehniskā apkope tiek atvieglota ar gājēju laukumu esamību, kas atrodas katla augšējā daļā.

-Laukums apkalpošanai ar kāpnēm un margām katla virspusē.